11 เมษายน 2562 ไฟป่าแม่ฮ่องสอนปะทุหนักอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ลุยดับทั้งกลางวันกลางคืน

ที่มา: https://www.naewna.com/local/407328

นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการร่วมเฉพาะกิจฯ (ชป.ฉก.) ตำบลปางหมู ได้สำรวจพื้นที่เพื่อใช้ในการวางแผนใช้อากาศยานสนับสนุนการดับไฟข้อมูลการใช้เฮลิคอปเตอร์ MI- 17 ดับไฟ ประกอบด้วย 1 พื้นที่ติดตั้งแบมบี้ MI-17 ประมาณ 1 สนามฟุตบอล กว้าง 50 ยาว 100 ม. (พื้นที่ควรใกล้แหล่งน้ำมากที่สุด ห่างไม่เกิน 10 กม.) 2 แหล่งน้ำ กว้าง 50 ยาว 100 ม. เป็นอย่างน้อย ลึก 5 เมตร เป็นอย่างน้อย ไม่มีตอไม้ ไม่มีแหดักปลา ไม่มีวัชพืช ซึ่งเจ้าหน้าที่สำรวจแหล่งน้ำ ขอ ศบบ.จะต้องเข้าสำรวจ เพื่อยืนยันทุกครั้ง (แหล่งน้ำไม่ควรห่างพื้นที่ไฟไหม้เกิน 10 กม.) 3 พื้นที่ไฟป่าปกติ 1 วงรอบการบินทิ้งน้ำ ประมาณ 1 ชั่วโมงบิน สามารถทิ้งน้ำได้ 4-6 เที่ยว หากแหล่งน้ำอยู่ไกลกว่า 10 กม.สามารถปฏิบัติได้ แต่จะได้จำนวนเที่ยวในการทิ้งน้ำน้อยลง ซึ่งไม่คุ้มค่า โดยการสำรวจดังกล่าวเป็นการเตรียมการใช้อากาศยานตักน้ำไปดับไฟป่าบนเทือกเขารอบตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เนื่องจากจุดเกิดไฟป่า คนไม่สามารถเข้าไปทำการดับไฟได้ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ไฟป่า ได้ประทุขึ้นอีกครั้ง เมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา เวลา 02.26 น. ดาวเทียมระบบเวียร์ (ระบบ Viirs) พบ 72 จุด ได้แก่ อำเภอสบเมย 9 จุด  อำเภอแม่สะเรียง 12 จุด  อำเภอแม่ลาน้อย 2 จุด อำเภอขุนยวม 13 จุด อำเภอเมือง  20 จุด อำเภอปางมะผ้า  5 จุด  อำเภอปาย  11 จุด ต่อมาเวลา 13.33 น. (ดาวเทียมระบบ Viirs) พบอีก 145 จุด ได้แก่ อำเภอสบเมย 28 จุด อำเภอแม่สะเรียง 28 จุด อำเภอแม่ลาน้อย 9 จุด อำเภอขุนยวม 21 จุด อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  23 จุด อำเภอปางมะผ้า  5 จุด อำเภอปาย  31 จุด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและประชาชนต้องทำงานกันอย่างหนักในการเข้าไปดับไฟป่า ที่เกิดขึ้นถี่ยิบทั้งกลางวันและกลางคืน ส่วนในจุดที่เป็นเทือกเขาสูงชัน คนไม่สามารถเดินทางเข้าไปดับไฟป่าได้ ทางศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์ บรรทุกน้ำไปดับไฟป่า ซึ่งในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย มีการใช้เฮลิคอปเตอร์ ดับไฟป่า ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 300 เที่ยวบินและยังคงมีปฏิบัติการดับไฟป่าโดยใช้อากาศยานอีกต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย